Maturitní otázky

Tak jsem se konečně dokopal k tomu tady vystavit nějaký podklady ke studiu k maturitě. Doufám, že se to někomu bude hodit. Zrovna tak můžete něco doplnit, protože ne všechno je zpracováno nějak moc bohatě. Každopádně mějte na paměti, že přestože jsou následující podklady zamýšleny tak, aby byly nápomocné, tak neručím za nic, co se tady píše (a stydím se pouze za chyby, které jsem spáchal já).

Jste-li tele, může vám tato stránka spíše uškodit, než pomoci. Studium na maturitu nepodceňujte – mít vypracované maturitní otázky není vše! Je třeba se je taky naučit a neznám lepší způsob, než je čerpání z nejrůznějších zdrojů a vypracovávání vlastních přehledů. Navíc, daleko jednodušší je věci chápat, než se je šrotit. Teprve když chápete, tak to celé může být zábava... (Ale i tak pravděpodobně nebude ;-))

Copyright: Cokoliv, co si zde stáhnete a je tvorba moje nebo mých spolužáků, můžete šířit dál, měnit, prodávat, vystavovat na webu pod svým jménem, atd. Slušní lidé vědí jak s tím naložit a uvedou zdroj a odkaz na tento web.

Dokumenty s příponou .odt lze otevřít například pomocí OpenOffice.

Takže nejdřív seznamy maturitních témat:

Obsah


Různé

Stavba a provoz strojů

 1. druhy namáhaní strojních součástí (bezpečnost, dimenzování) (Musil)
 2. závity a šroubové spoje (Černý; starší verze v PDF a DOC)
 3. dimenzování šroubových spojů (Musil)
 4. spoje čepy (Musil)
 5. spoje kolíky (Musil)
 6. spoje hřídele s nábojem (Musil)
 7. svarové, pájené a lepené spoje (Kus)
 8. pružiny (Ludvík; verze v docx) a verze od Musila
 9. hřídele (Los) a verze od Musila
 10. kluzná ložiska (Pilný; totéž v docx) a verze od Musila
 11. valivá ložiska, montáž a demontáž (Musil, Klíma) a verze od Klímy
 12. hřídelové spojky pevné (konstrukce a dimenzování) (Musil)
 13. hřídelové spojky pružné, vyrovnávací, pojistné a další (Kumžák, doplnil Musil)
 14. brzdy čelisťové a pásové (Pilný, totéž v .docx); verze od Musila a nová verze
 15. ocelové konstrukce (děkuji naší třídní; totéž v ODT)
 16. řemenové převody (Watzke)
 17. řetězové převody (Vodochodský) a verze od Musila
 18. ozubená čelní soukolí (Los)
 19. převodové skříně (Seigertschmied; PDF, docx), verze od Musila
 20. planetové a diferenciální převody ozubenými koly (Kumžák)
 21. hydraulické obvody a jejich prvky, příklady (Musil)
 22. kinematické mechanismy (Musil)
 23. zvedáky, kladkostroje a navíjedla (Musil)
 24. lana, řetězy, kladky a bubny, prostředky pro zvedání břemen (Musil)
 25. jeřáby, mostové jeřáby (Vodochodský, Watzke) a verze od Musila
 26. dopravníky, pásový dopravník (Spurný)
 27. objemová čerpadla (Musil)
 28. kompresory objemové (Farkaš)
 29. motor spalovací čtyřdobý, zážehový a vznětový (Voborský); obsáhlejší verze z uloz.to; verze od Musila
 30. motor spalovací dvoudobé, chlazení a mazání motorů (Musil)
 31. lopatkové hydraulické stroje (děkuji naší třídní; originál v .doc)
 32. ventilátory, dmýchadla, lopatkové kompresory (děkuji naší třídní; originál v .doc) a verze od Musila

Strojírenská technologie

 1. výroba surového železa ve vysoké peci (Los) a verze od Vodochodského
 2. oceli, výroba a označování (Los) ... viz též dokument značení ocelí a litin
 3. slitiny železa na odlitky, výroba a označování (Los)
 4. rovnovážný diagram Fe-Fe3C (Musil)
 5. tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí (Los)
 6. zkoušky materiálů destruktivní (Musil; původní skeny v JPG: [1], [2], [3], [4])
 7. zkoušky materiálů nedestruktivní (Musil)
 8. výroba odlitků, organizace výroby ve slévárně (Pilný) a jiná verze ... viz též dokument značení ocelí a litin
 9. válcování a protlačování (Kumžák)
 10. stříhání, střižné nástroje, těžiště výstřižku (Kumžák)
 11. tažení, tažné nástroje, Guldinova věta (Kumžák)
 12. svařování tlakem (Watzke)
 13. svařování tavné (Watzke)
 14. obalené elektrody pro ruční obloukové svařování (Kumžák)
 15. hodnocení svařitelnosti oceli, zdroje pro ruční obloukové svařování (Musil)
 16. svařování plamenem (Musil)
 17. tepelně ovlivněná oblast svaru a deformace při svařování (Watzke; obrázky od Farkaše)
 18. zkoušení svarů (Watzke)
 19. geometrie břitu, řezné pohyby, břitové diagramy (Kumžák)
 20. trvanlivost břitu, obrobitelnost materiálů, třídy obrobitelnosti (Kumžák)
 21. řezné materiály (Watzke)
 22. řezná síla, řezná rychlost a výkon při obrábění (Kumžák)
 23. soustružení (Watzke; verze od Lose s lepšíma obrázkama)
 24. vrtání a vyvrtávání (Watzke)
 25. frézování (Watzke)
 26. protlačování a protahování (Los, Watzke)
 27. broušení (Watzke)
 28. dokončovací technologie (Watzke)
 29. výroba ozubení (Watzke)
 30. výroba závitů (Musil) a verze od Watzkeho (podle výkladu ve škole)

Literatura

 1. -
 2. nejstarší literární památky na našem území (Watzke a jeho miláček)
 3. renesance a humanismus ve světové literatuře (Watzke a jeho miláček)
 4. česká humanistická literatura, baroko, osobnost J. A. Komenského (Watzke a jeho miláček)
 5. klasicismus, osvícenství a preromantismus v Evropě (Watzke a jeho miláček)
 6. české národní obrození (Watzke)
 7. romantismus ve světové literatuře (Watzke)
 8. romantismus v české literatuře (Watzke)
 9. realismus ve světové literatuře (Watzke a jeho miláček)
 10. realismus v české literatuře (Watzke a jeho miláček)
 11. česká poezie 2. pol. 19. století (Watzke)
 12. česká moderna a anarchističtí buřiči (Watzke)
 13. reakce české a světové literatury na 1. světovou válku (Klíma)
 14. česká meziválečná próza (kratší verze; Watzke)
 15. česká meziválečná poezie (www.vu.union.edu, mirror)
 16. obraz 2. světové války v české a světové literatuře (Watzke)
 17. česká poezie a próza z období 1945 až 1968 (Watzke)
 18. významné osobnosti česká prózy po roce 1968 (Watzke)
 19. vývoj vědecko-fantastické literatury (Watzke; podle MO od Pilného, viz výše)
 20. nové umělecké směry ve světové literatuře 2. poloviny 20. století (zdroj: www.sovka.estranky.cz)
 21. významní představitelé národních literatur 2. pol. 20. století (Watzke; podle MO od Pilného, viz výše)
 22. vývoj českého divadla (kratší verze; Watzke)
 23. tradice humoru a satiry v české literatuře (Watzke)
 24. vývoj české žurnalistiky (Watzke – podle MO od Ludvíka, viz výše)
 25. Nobelova cena v literatuře (Watzke) a jiná verze od Černého

Angličtina

Němčina


CNC

Ekonomika

Kontrola a měření

Matematika


Odkazy

Odkazy na weby obsahující zpracované maturitní otázky.

David Watzke @ 2007-2010 | Poslední změna: 26. 6. 2010